Pasze

Żywienie bydła oparte jest w znaczącym stopniu na kiszonkach. Ich stosowanie nie tylko obniża koszt żywienia zwierząt, ale ma także pozytywny wpływ na zdrowotność m.in. ze względu na mniejsze ryzyko występowania chorób metabolicznych. Preparaty mikrobiologiczne do sporządzania kiszonek poprawiają wartości odżywcze kiszonki, zwiększają jej smakowitość, co w efekcie przekłada się na polepszenie zdrowotności zwierząt oraz większe przyrosty dzienne oraz wyższą wydajność mleczną. Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH surowca, hamuje rozwój niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększa stabilność tlenową kiszonki.