Oferta dla rolników Preparaty dla gleby i roślin

RHIZOBIUM

Seria preparatów do zaprawiania nasion roślin bobowatych.

Dostępny w opakowaniach

100 g1 kg

Opis preparatu

Seria RHIZOBIUM obejmuje preparaty zawierające czyste liofilizaty bakterii brodawkowych charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe wchodzące w układ symbiotyczny z rośliną bobowatą zaopatrują ją w azot – najważniejszy pierwiastek plonotwórczy, uzyskując w zamian związki węgla. Stosowanie preparatów serii RHIZOBIUM w zaprawie nasion, pozwala nie tylko zwiększyć plonowanie roślin, ale również poprawia jakość plonu poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu.

Produkty metabolizmu bakterii preparatu RHIZOBIUM oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Tym samym symbioza roślin bobowatych z bakteriami Rhizobium pozwala na znaczne zredukowanie ilości nawozów azotowych w uprawach roślin. Preparaty serii RHIZOBIUM produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację i żywotność bakterii co wpływa na ich stabilność i wysoką powtarzalność działania.

Seria RHIZOBIUM obejmuje preparaty dla:

 • koniczyna (Rhizobium Trifolium),
 • seradela (Rhizobium Ornitophus),
 • lucerna (Rhizobium Medicago),
 • łubin (Rhizobium Lupinus),
 • wyka (Rhizobium Vicia),
 • groch (Rhizobium Pisum),
 • soja (Rhizobium Glycin),
 • bobik (Rizobium Vicia),
 • fasola (Rhizobium Phaseolus), itd.

Skład i działanie

Preparat Rhizobium zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych charakterystyczny dla danego gatunku roślin bobowatych. Koncentracja bakterii wynosi w preparacie min. 109, co jest najwyższą na rynku koncentracją bakterii dla roślin bobowatych.

Bakterie produkowane są w sposób gwarantujący ich wysoką żywotność i koncentrację, dzięki czemu preparat pozostaje stabilny oraz pozwala na uzyskanie pożądanego efektu z zachowaniem powtarzalności. Dostępne na rynku inokulanty zawierają znacznie niższą koncentrację mikroorganizmów, jak również nie są stabilizowane w sposób gwarantujący działanie preparatu.

Stosowanie

Zaprawianie nasion w mieszalnikach metodą na sucho lub półsucho: Wyliczoną ilość materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona, do mieszalnika stopniowo wsypywać 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM i mieszać aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

UWAGA! Na materiale przeznaczonym do zaprawy nie może występować „wolna woda”. Może być ona przyczyną nierównomiernego rozprowadzenia preparatu na zaprawianym materiale siewnym.

ZAPRAWIANIE NASION POPRZEZ OPRYSK
Rozpuścić 100 gram odpowiedniego preparatu RHIZOBIUM w 500 ml wody i nanieść na materiał siewny przeznaczony na 1 ha powierzchni uprawy w formie oprysku drobnokroplistego.

Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Efekty stosowania

Stosowanie preparatów z serii RHIZOBIUM:

 • wzbogaca glebę w azot i inne produkty metabolizmu bakterii,
 • powoduje wzrost żyzności gleby,
 • poprawia plonowanie roślin bobowatych oraz roślin w uprawach następczych,
 • pozwala ograniczyć ilość stosowanych nawozów azotowych.

Badania

Regularne stosowanie preparatu Rhizobium w zaprawianiu nasion poprawia nie tylko plonowanie roślin, ale również wzbogaca glebę o azot i inne produkty metabolizmu bakterii preparatu, powodując tym samym wzrost żyzności gleby.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl