Oferta dla rolników Oczyszczanie środowiska wodnego

REMEDIANT

Preparat do rekultywacji jezior, stawów, oczek wodnych i innych zbiorników. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

Dostępny w opakowaniach

500 g1 kg5 kg25 kg

Opis preparatu

Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne.

Preparat można stosować do oczyszczania wszystkich zbiorników wodnych: oczek wodnych, stawów, jezior, itd.

REMEDIANT ogranicza procesy eutrofizacji zbiorników wodnych, spowodowanych nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za „zakwitanie wody” należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu.

Preparat Remediant zawierający bakterie o różnym sposobie działania skutecznie redukuje ilość związków biogennych w wodzie, redukuje skutki eutrofizacji, powoduje wzrost przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.

Skład i działanie

Preparat REMEDIANT to wysokoskoncentrowany mikrobiologiczny kompozyt, w skład którego wchodzi 19 szczepów bakterii.

Unikalna i całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska kompozycja bakterii odpowiada za przeprowadzanie ukierunkowanych procesów biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów. Zastosowanie biopreparatu aktywuje proces biodegradacji osadów, uruchamia mechanizm biologicznego samooczyszczania się wody (biorekultywacji) oraz wymusza poprawę parametrów fizyko-chemicznych i higieniczno-sanitarnych wody (bioremediację).

Stosowanie

DAWKOWANIE
10 g / 1 m2 lustra wody (czyli 1 kg / 100 m2).

SPOSÓB STOSOWANIA
Odmierzoną ilość preparatu w miarę równomiernie rozsypać po powierzchni lustra wody.

TERMIN STOSOWANIA
Preparat stosujemy, gdy temperatura wody osiągnie przynajmniej 7-8 oC. W praktyce pierwsze zabiegi wykonujemy wiosną (kwiecień-maj), a ostatnie jesienią (wrzesień-październik).

Ilość aplikacji zależy od wielkości, stopnia zanieczyszczenia zbiornika, warunków atmosferycznych. W ciągu roku wykonujemy od jednej do 6-7 aplikacji. W celu osiągnięcia długotrwałych rezultatów zaleca się stosowanie przez kilka kolejnych sezonów.

Efekty stosowania

Stosowanie preparatu REMEDIANT

 • powoduje redukcję glonów i sinic w toni wodnej oraz glonów nitkowatych,
 • zwiększa klarowności wody,
 • zmniejsza pH mułu sprzyjające redukcji osadów dennych,
 • zwiększa pH wody sprzyjające wiązaniu jonów fosforanowych
 • w nierozpuszczalne związki fosforu,
 • wpływa na poprawę warunków tlenowych,
 • zwiększa zdrowotność ryb i ich populację,
 • zwiększa populację zooplanktonu będącego wskaźnikiem czystości zbiornika.

Dodatkowe informacje

Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ryb oraz zwierząt korzystających ze zbiornika wodnego.

Preparat działa w następujących etapach:

 1. Adaptacja mikroorganizmów do środowiska.
 2. Ograniczenie wzrostu i redukcja glonów w wodzie.
 3. Denitryfikacja azotu rozpuszczonego w wodzie i przekształcenie fosforu rozpuszczalnego w nierozpuszczalny.
 4. Działanie bakterii celuloitycznych lignolitycznych w osadach dennych.
 5. Działanie bakterii proteolitycznych, lipolitycznych.
 6. Działanie bakterii amonifikacyjnych nitryfikacyjnych.
 7. Działanie bakterii denitryfikacyjnych.

Dodatkowym efektem działania preparatu jest zwiększenie populacji ryb oraz zwiększenie ich zdrowotności. Efektywną gospodarkę fosforanową w wodzie prowadzą bakterie z rodzaju Pseudomonas, które tworzą równowagę w zbiorniku wodnym pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym, tym samym ograniczają poziom fosforanów rozpuszczonych w wodzie przyczyniających się do eutrofizacji zbiornika. Za denitryfikację, czyli redukcję azotu rozpuszczonego w wodzie (azotanowego) są odpowiedzialne bakterie kilku rodzajów przeprowadzając proces zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl