Oferta dla rolników Preparaty dla gleby i roślin

FosfoPower

Przekształca nieprzyswajalne formy fosforu do form dostępnych dla roślin

Dostępny w opakowaniach

100 g1 kg

Opis preparatu

Aplikacja FosfoPower pozwala uwolnić i udostępnić roślinom do 45 kg P2O5/ha!

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych.

Nadwyżki, które powstają w wyniku tych procesów mogą być wykorzystane przez rośliny.

Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

FosfoPower korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin, tym samym zwiększając plon oraz parametry plonu.

Skład i działanie

Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 109 jtk/g.

Stosowanie

Stosujemy w formie oprysku – 100 g/ha.

Ilość cieczy roboczej – 200-400 l.

Efekty stosowania

  • Ogranicza ilość stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
  • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
  • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl