Oferta dla rolników Utylizatory nieczystości

BIOSAN GS

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z głębokimi ściółkami, a także innych o podobnej uciążliwości.

Dostępny w opakowaniach

250g1 kg5 kg25 kg

Skład i działanie

W skład preparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów, które dzięki szerokiemu spektrum działania powodują rozpad szkodliwych substancji (amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów), ukierunkowują procesy fermentacyjne, zmniejszając udział fermentacji gnilnych i alkoholowych oraz hamują rozwój patogennych drobnoustrojów poprzez efekt zajętego miejsca (adhezji).

Stosowanie

Preparat stosuje się w ilości od 5 do 2 gramów na 1 m2 stanowiska co 14 dni. Dawki wyższe zalecane są w początkowym okresie stosowania.

Wyliczoną i odważoną ilość biopreparatu rozsypać w miarę dokładnie po biodegradowanej powierzchni. Aplikacja może być wykonywana w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich.

Ważne dla skutecznego działania preparatu jest systematyczne powtarzanie zabiegu co 14 dni.

Efekty stosowania

  • ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich, na hałdach i wysypiskach śmieci, śmietnikach, kompostowniach oraz w ich otoczeniu,
  • znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach inwentarskich oraz miejscach stosowania preparatu, a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia,
  • redukcja chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów w otoczeniu zwierząt, w ściółce, kompostach, wysypiskach śmieci i śmietnikach oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł,
  • zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt,
  • zredukowanie azotynów w ściółce i kompostach oraz w nawożonych nimi uprawach rolniczych,
  • ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej,
  • szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika, homogenizacja biomasy, oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwacja zbiorników gnojówki,
  • obniżenie wilgotności ściółek, pryzm z odpadami oraz obiektów inwentarskich.

Dodatkowe informacje

Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Trwałość preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl