Oferta dla rolników Preparaty dla gleby i roślin

BIOGEN REWITAL

Preparat do rewitalizacji środowiska glebowego.

Dostępny w opakowaniach

300 ml500 ml1 L5 L30 L

Opis preparatu

Naturalny preparat BIOGEN REWITAL regeneruje zdegradowaną mikroflorę glebową uzupełniając środowisko glebowe o niezbędne bakterie glebowe. Innowacyjna formuła biopreparatu wpływa na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, a tym samym na zwiększenie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie. BIOGEN REWITAL wprowadzony do gleby zwiększa jej bioróżnorodność, poprawia jej żyzność i strukturę oraz korzystnie wpływa na stosunki wodno-powietrzne.  Struktura gruzełkowata gleby stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju sytemu korzeniowego roślin. Zwiększona zasobność gleby w składniki odżywcze przekłada się na wzrost wartości biologicznej otrzymanych produktów roślinnych. Dzięki bogatemu składowi mikrobiologicznemu oraz wysokim zdolnościom bakterii do namnażania preparat BIOGEN REWITAL ogranicza rozwój patogennych mikroorganizmów w środowisku glebowym poprawiając tym samym zdrowotność roślin uprawnych.

BIOGEN REWITAL charakteryzuje się najbogatszym składem mikrobiologicznym wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku. W jego skład wchodzi kilkanaście niepatogennych szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych, w tym specyficznych glebowych, wyhodowanych w laboratorium BIO-GEN.

BIOGEN REWITAL wprowadza do gleby niepatogenne bakterie, które wspomagają regenerację podłoża, modyfikuje skład gleby oraz wpływa na jej zasiedlenie przez organizmy pożyteczne.

Skład i działanie

Biopreparat BIOGEN REWITAL złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej. Koncentracja bakterii w BIOGEN REWITAL jest najwyższa wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku i wynosi 108 jtk/g.

Stosowanie

OPRYSK 
W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku  powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

PODLEWANIE
W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 2 ml preparatu w 1 l wody [0,2% (V/V)].

MOCZENIE
Sadzonki, cebule, bulwy, kłącza: zalać na okres 4-8 godzin 0,2% roztworem (2 ml preparatu rozcieńczyć w 1 l wody).

UPRAWY SADOWNICZE
Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość wody: 500 l na 1 hektar. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię gleby. Po aplikacji bezzwłocznie wymieszać górną jej warstwę, wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych, zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym.

Efekty stosowania

  • przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikroflorę gleby zdegradowaną na skutek erozji, ognia, stosowania środków chemicznych i innych czynników,
  • przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych naturalnych nawozów organicznych,
  • poprawia żyzności gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych,
  • uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki,
  • powoduje uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,
  • redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,
  • poprawia zdrowotność roślin uprawnych,
  • ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

Dodatkowe informacje

Preparat posiada ATEST PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Wyprodukowano zgodnie z obowiązującym w przedsiębiorstwie systemem HACCP.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl