Oferta dla rolników Probiotyki dla zwierząt

BIOGEN PROBIOHEN

Probiotyk dla wszystkich ras, typów, grup wiekowych i technologicznych drobiu.

Dostępny w opakowaniach

1 kg5 kg25 kg

Opis preparatu

Preparat powoduje wprowadzenie do środowiska jelitowego drobiu specjalnie dobranego zestawu mikroorganizmów tworzących wzajemnie symbiotyczne układy i będących naturalnymi przedstawicielami ich przewodu pokarmowego. Korzystne działanie tych mikroorganizmów polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należy biologicznie najwartościowszy prawoskrętny kwas mlekowy, lotne kwasy organiczne: octowy i mrówkowy, a także w niewielkich ilościach kwas propionowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalni-kujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

Kompozyt mikrobiologiczny przywraca i utrwala właściwy i korzystny dla drobiu układ różnych grup fizjologicznych mikroorganizmów. Łagodzi stresy, pobudza perystaltykę jelit, polepsza resorpcję tłuszczów, wapnia, fosforanów i soli żelaza, aktywizuje metabolizm aminokwasów i wydalanie toksycznych związków oraz dostarcza organizmowi witamin z grupy B i K oraz prekursorów witaminy A oraz D. Wysoka aktywność enzymatyczna bakterii wchodzących w skład preparatu powoduje zwiększenie efektywności żywieniowej składników dawki pokarmowej, wpływa na lepsze trawienie i wykorzystanie pasz, zmniejszenie jej zużycia oraz lepszą dynamikę wzrostu i rozwoju drobiu, szczególnie młodych oraz zachowanie dobrej kondycji.

Bakterie znajdujące się w probiotyku produkują nadtlenek wodoru, nizynę oraz acidofilinę, które hamują rozwój chorobotwórczych bakterii i niektórych wirusów oraz substancje antyenterotoksyczne przeciwko aminom heterocyklicznym chorobotwórczych szczepów Escherichia coli i niektórym mykotoksynom. W konsekwencji w sposób istotny ograniczają choroby biegunkowe, szczególnie u młodzieży oraz schorzenia wynikające z zatruć paszami zawierającymi nadmierną ilość grzybów chorobotwórczych.

Mikroorganizmy kompozytu mikrobiologicznego (probiotyku) charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem do multiplikacji oraz swoistym tropizmem do zasiedlania nabłonków określonych odcinków przewodu pokarmowego drobiu, kolonizując go szybciej niż czynią to inne drobnoustroje chorobotwórcze. W wyniku tego tworzy się u tych zwierząt naturalna, biologiczna bariera odpornościowa hamująca rozwój schorzeń powodowanych przez patogenne szczepy Escherichia coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio, a także Rotawirusa i niektórych innych wirusów patogennych.

Preparat zapewnia pokrycie dodatkowego zapotrzebowania drobiu, na witaminy, makro i mikroelementy niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmu w warunkach zwiększonej produkcyjności.

Preparat BIOGEN PROBIOHEN dostarcza do organizmu naturalne i aktywne biologicznie substancje o silnym działaniu bodźcowym, przez co wyrównuje zaburzenia w przemianie materii, jakie powstają w wyniku oddziaływania czynników stresowych, takich jak: transport, niewłaściwe żywienie, złe warunki środowiskowe, choroby, szczepienia.

Skład i działanie

W skład preparatu wchodzą następujące żywe, liofilizowane kultury bakterii.

W jednym gramie znajduje się minimum 10,24 x 1010.

NOŚNIK: Laktoza [8.9.1], Sacharoza [4.1.3], węglan wapnia [11.1.3], maltodekstryna [ 13.3.6].

Stosowanie

Jak okresowy dodatek do wody pitnej

Kury nioski
kury nioski do rozpoczęcia nieśności 0,2 g / 1 szt. dziennie przez kolejne 2 dni z 10 dniową przerwą do następnego podania
kury nioski przez cały okres nieśności 0,3 g / 1 szt. dziennie przez kolejne 2 dni z 10 dniową przerwą do następnego podania

Jak okresowy dodatek do wody pitnej

Brojlery
1 oraz 2 dzień odchowu lub pierwsze dowolne 2 kolejne dni rozpoczynające stosowanie biopreparatu 0,1 g / 1 szt. dziennie
10 i 11 oraz 19 i 20 dzień odchowu lub 8 i 9 oraz 17 i 18 dzień po zakończeniu podawania pierwsze dawki praparatu (2 razy przez 2 dni, co 7 dni) 0,2 g / 1 szt. dziennie
28 i 29 oraz 37 i 38 dzień odchowu lub 26 i 27 oraz 35 i 36 dzień po zakończeniu podawania pierwszej dawki preparatu (2 razy przez 2 dni, co 7 dni) 0,3 g / 1 szt. dziennie

Jako dodatek do pasz

Mieszanki przemysłowe Pasze gospodarskie
Brojlery przez cały okres tuczu 0,3 kg na 1 tonę mieszanki 2 -3 g na 100 szt. dziennie
Kury nioski do czasu rozpoczęcia nieśności 0,2 kg na 1 tonę mieszanki 1 -2 g na 100 szt. dziennie
Kury nioski przez cały okres nieśności 0,3 kg na 1 tonę mieszanki 2 -3 g na 100 szt. dziennie

Efekty stosowania

  • redukuje liczbę bakterii chorobotwórczych obecnych w przewodzie pokarmowym,
  • stymuluje powstawanie wiele związków chemicznych, wywierających wpływ na patogenne komórki bakterii
  • zwiększa wykorzystania paszy i przyrosty masy ciała
  • poprawia apetyt ptaków
  • poprawa grubości skorupy jaj, ich wielkości oraz jakości

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl