Rośliny

Stosowanie preparatów biologicznych w uprawach rolnych staje się coraz częściej niezbędne w obliczu zmian klimatu, w tym wdrażaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze preparaty to specjalnie przygotowane i dobrane kolonie żywych bakterii, które pozyskujemy ze środowiska. Nasze produkty są wykorzystywane w produkcji rolniczej, w ogrodnictwie, a także w ogrodach przydomowych czy zieleni miejskiej. Produkujemy preparaty do wspomagania życia biologicznego gleby, środki przeznaczone do higienizacji systemu korzeniowego roślin czy preparaty bakteryjne stosowane nalistnie, których zadaniem jest przywracanie naturalnej mikroflory na powierzchni roślin.

Rośliny