REMEDIANT

Preparat do rekultywacji jezior, stawów, oczek wodnych i innych zbiorników. Przywraca naturalną równowagę biologiczną zbiornika wodnego.

 

Preparat jest złożony z bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych całkowicie niepatogennych dla ludzi i zwierząt. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi mikroorganizmów ogranicza się zawartość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie, ogranicza rozwój glonów i sinic oraz redukuje organiczne osady denne. Preparat można stosować do oczyszczania wszystkich zbiorników wodnych: oczek wodnych, stawów czy jezior. REMEDIANT ogranicza procesy eutrofizacji zbiorników wodnych, spowodowanych nadmierną ilością związków biogennych rozpuszczonych w wodzie. Do związków biogennych odpowiedzialnych za „zakwitanie wody” należą przede wszystkim związki azotowe i fosforowe. Efektem eutrofizacji jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości, tworzenie się nieprzyjemnych zapachów i ograniczenie ilości tlenu w wodzie, choroby i śnięcie ryb, nagromadzenie się osadów dennych, mułu. Preparat Remediant zawierający bakterie o różnym sposobie działania skutecznie zmniejsza ilość związków biogennych w wodzie, ogranicza skutki eutrofizacji, powoduje wzrost przejrzystości wody oraz redukuje osady denne.

Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ryb oraz zwierząt korzystających ze zbiornika wodnego.

  • redukcja glonów i sinic w toni wodnej, w tym glonów nitkowatych
  • zwiększenie klarowności wody
  • zmniejszenie pH mułu, co sprzyja redukcji osadów dennych
  • zwiększenie pH wody, sprzyjające wiązaniu jonów fosforanowych w nierozpuszczalne związki fosforu
  • poprawa warunków tlenowych
  • zwiększenie zdrowotności ryb i ich populacji
  • zwiększenie populacji zooplanktonu będącego wskaźnikiem czystości zbiornika