Group 2825 1
Group 2824 1

Dostępne rozmiary:

Group 2825 1

1 l

Group 2824 1

5 l

PrzymrozekSOS

Preparat zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki

 

PrzymrozekSOS służy do ograniczenia szkód spowodowanych okresowymi przymrozkami i niskimi temperaturami. Jego stosowanie wpływa na zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów, ograniczając tym samym szkody powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach rolniczych, sadowniczych i jagodnikach. Za wysoką skuteczność preparatu odpowiada precyzyjnie dobrana kompozycja krioprotektantów, które wzajemnie się uzupełniają.

Preparat nie posiada okresu karencji i prewencji, przez co nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

Stosowanie:

W celu zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniami należy je dokładnie opryskać 10-12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem odpowiednią ilością preparatu.

 

Ilość cieczy roboczej:

 

uprawy polowe: 250-300 litrów
sady i jagodniki: 450-500 litrów


Jeżeli z uzasadnionych powodów zużycie cieczy musi być większe niż 500 litrów na 1 hektar, ilość preparatu KRIO-FLOR należy proporcjonalnie zwiększyć.


Przed wlaniem preparatu do napełnionego opryskiwacza należy nim przed otwarciem kilkakrotnie wstrząsnąć, co zlikwiduje ewentualne rozwarstwienie cieczy.


W czasie wlewania preparatu opryskiwacz musi mieć uruchomione mieszadło.


Nie należy mieszać KRIO-FLOR-u z innymi preparatami.


Wymagana ilość preparatu KRIO-FLOR od wielkości przymrozków:


-1o C – 0.9L/ha
-2o C – 1.0L/ha
-3o C – 1.2L/ha
-4o C – 1.3L/ha
-5o C – 1.4L/ha
-6o C – 1.7L/ha

 

Dawkowanie zależy od wysokości spodziewanego przymrozku i wynosi od 0.9 do 1.7 litra na 1 ha chronionej uprawy. Warunkiem skuteczności aplikacji preparatem KRIO-FLOR jest jej wykonanie od 10 do 24 godzin przed spodziewanym przymrozkiem w temperaturze fizjologicznej, tj. w takiej, przy której zachowane są jeszcze w pełni funkcje życiowe roślin.

Efekty stosowania:

O skuteczności ochronnej preparatu decyduje termin wykonania zabiegu oraz dobór jego dawki zależnej od wielkości spodziewanego przymrozku. Niewłaściwe ustalenie temperatury, a co za tym idzie, również i dawki preparatu, bardzo poważnie ogranicza skuteczność ochronną preparatu, a w skrajnych przypadkach całkowicie ją wyklucza.

 

Wpływ dawki preparatu KRIO-FLOR na mrozoodporność wybranych roślin:

 

Wybrany przykładowo
gatunek roślin
Temperatura -6o C Temperatura -7o C
  Zastosowana dawka
preparatu
Zastosowana dawka
preparatu
1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7
Jabłoń kwiaty 6% 25% 64% 64% 3% 17% 56% 55%
Jabłoń zawiązki 1% 20% 48% 48% 0% 2% 40% 40%
Wiśnie kwiaty 7% 30% 65% 63% 3% 19% 60% 59%
Porzeczka czarna
kwiaty
3% 21% 63% 63% 0% 13% 54% 53%

Krioprotektanty można podzielić na trzy grupy: krioprotektanty penetrujące – zdolne do przenikania przez błonę komórkową, takie które zdolności tej nie posiadają oraz te które mają zdolności penetrujące tylko w określonych warunkach.

 

Komórki poddane wolnemu schładzaniu z udziałem pewnych protektantów nie przenikających ulegają dość silnej (ale kontrolowanej) dehydratacji, w wyniku czego na drodze osmozy następuje przepływ wody z komórki do otoczenia (na zewnątrz rośliny). Utrata wody w komórce jest krytycznym momentem w zamarzaniu. Zmniejsza ona prawdopodobieństwo powstawania wewnątrz komórek kryształów lodu, które rozrastając się niszczą jej struktury. Po kontakcie przemieszczonej na zewnątrz wody z innym – charakteryzującym się silnym i uporczywym przechadzaniem – krioprotektantem nieprzenikającym, wydzielane zostaje stopniowo ciepło, zapewniające dodatkowo dalszy efekt ochronny dla rośliny.