Group 2817
Group 2854

Dostępne rozmiary:

Group 2817

100 g

Group 2854

1 kg

ENSILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek

 

Stosowanie preparatu wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wydajności mlecznej.

 

W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale.

 

Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

 

Skład:
Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1 x 1011 jtk/g (1 mln jtk na każdy gram zakiszanego surowca), co jest najwyższą koncentracją wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku.


Dodatkowym składnikiem preparatu jest starter – pożywka umożliwiająca szybkie namnożenie mikroorganizmów tworzących kompozyt, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca zastosowania.

 

Dodatki technologiczne:
Lactobacillus brevis DSM 21982
Lactobacillus plantarum CNCM I-3235
Pediococcus acidilactici CNCM I-3237
Enterococcus faecium NCIMB 11181
Lactobacillus buchneri CCM 1819
Nośniki: sacharoza [4.1.3], laktoza [8.9.1]
Postać preparatu: proszek rozpuszczalny w wodzie.

 

Stosowanie:

Dawka
Oprysk:
1 kg / 100 ton – trawy, bobowate, zboża GPS, wysłodki buraczane
1 kg / 150-200 ton – kukurydza (całe rośliny, kolby, wilgotne ziarno)


Ilość wody:
100 l / 100 ton materiału do zakiszania

 

W trakcie przygotowania materiału do zakiszenia stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie.


Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, jednak najlepsze efekty uzyskać można w okresie do 24 godzin.

Efekty stosowania:

  • poprawa jakości i wartości odżywczej kiszonki
  • zwiększenie smakowitości kiszonki
  • poprawa zdrowotności zwierząt
  • wzrost przyrostów dziennych
  • wzrost wydajności mlecznej
  • wyższa stabilność tlenowa kiszonki
  • zmniejszenie strat kiszonki po otwarciu silosa

Opinie o naszych produktach

Stosuję ENSILAGE od kilku lat, ponieważ się sprawdza – kiszonka się nie zagrzewa, a krowy bardzo chętnie ją jedzą.

186_210_mateusz_kowalewski

Mateusz Kowalewski

Rolnik