ENSILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek

 

Stosowanie preparatu wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wydajności mlecznej. W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale. Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

  • W trakcie przygotowania materiału do zakiszenia stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie.
  • Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, jednak najlepsze efekty uzyskać można w okresie do 24 godzin.

  • poprawa jakości i wartości odżywczej kiszonki
  • zwiększenie smakowitości kiszonki
  • poprawa zdrowotności zwierząt
  • wzrost przyrostów dziennych
  • wzrost wydajności mlecznej
  • wyższa stabilność tlenowa kiszonki
  • zmniejszenie strat kiszonki po otwarciu silosa

Opinie o naszych produktach

Stosuję ENSILAGE od kilku lat, ponieważ się sprawdza – kiszonka się nie zagrzewa, a krowy bardzo chętnie ją jedzą.

186_210_mateusz_kowalewski

Mateusz Kowalewski

Rolnik