Superplon K – badania

Wpływ preparatu Superplon K na plonowanie rzepaku (odmiana liniowa Rescator) i jakość ziarna. Badanie przeprowadzone w 2015 roku w Sulikowie koło Zgorzelca.

Preparat stosowany był podczas wzrostu dwukrotnie:

Efekty zastosowania preparatu:

Wnioski:
Preparat Superplon K wpłynął na plon ziarna rzepaku, przy jednoczesnym wzroście jakości (wyższa zawartość suchej masy, wyższa zawartość kwasów  tłuszczowych).


Ocena skuteczności preparatu Superplon K w uprawach sadowniczych w roku 2013. Badania przeprowadzone przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Wpływ preparatu Superplon K, zastosowanego dolistnie, na owocowanie czereśni odmiany Kordia. Plon jednostkowy z drzewa [kg], masa jednego owocu [g], zawartość cukrów w owocach [brix]:

Wpływ preparatu Superplon K, zastosowanego dolistnie, na owocowanie czereśni odmiany Summit. Plon jednostkowy z drzewa [kg], masa jednego owocu [g], zawartość cukrów w owocach [brix]:

Wpływ preparatu Superplon K, zastosowanego dolistnie, na jakość zewnętrzną owoców czereśni. Udział owoców niepełnowartościowych (owoce spękane, zagniwające) w ogólnej liczbie owoców [%]:

Wnioski:
Po zastosowaniu preparatu Superplon K zauważono znaczący wzrost plonu, przy jednoczesnym zachowaniu jakości owoców. Owoce po zastosowaniu preparatu posiadały wyższą zawartość cukrów.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl