Aktualności i wydarzenia

UWAGA! Wygraj gadżety z autografami mistrzów piłki ręcznej oraz upominki od BIO-GEN

Regulamin Akcji

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem Akcji jest firma BIO- GEN Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów,  NIP: 7540336285, REGON: 004509580, KRS: 0000208021 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.
 3. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana czy wspierana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować́ wyłącznie do Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 7. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem strony internetowej www.bio-gen.pl oraz fanpage Facebook Organizatora.
 8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji.
 9. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
 10. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik Akcji (użytkownik Facebooka, nie będący bootem), może wysłać tylko jedno zgłoszenie, które opublikuje za pośrednictwem Facebook’a.

§2 Przedmiot i czas trwania Akcji

 1. Przedmiotem Akcji, jest podanie w komentarzu pod postem Akcji przybliżonej kwoty w PLN, która będzie sumą końcowych kwot za pierwsze 3 Złote Serduszka, będące przedmiotem Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 2. Akcja rozpoczyna się dnia 27.01.2022 roku o godzinie 21:00, kończy się 30.01.2022 roku, o godz. 16:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji przed czasem bez wskazania przyczyny.
 3. Post Akcji oznaczony jest hasztagiem #bio_gen_wosp_2022
 4. Nagrodami w Akcji są:
  – gadżety z autografami Mistrzów piłki ręcznej – Karola Bieleckiego, Sławomira Szmala oraz Grzegorza Tkaczyka (koszulki, kartki z autografami oraz książka),
  – upominki od firmy BIO-GEN: zestawy gadżetów firmowych oraz pakiety preparatów dla ogrodu.

§3 Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook (ustawienia publiczne), którzy:
  – Posiadają konto na portalu Facebook (ustawienie publiczne)
  – Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
 2. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Akcji. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 3. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Przebieg Akcji

 1. Każdy, kto wpisze kwotę w komentarzu pod postem konkursowym, bierze udział w Akcji.
 2. Kwota powinna zostać podana jako liczba, w PLN.
 3. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja składająca się z pracowników Organizatora wybierze 5 komentarzy, których autorzy podali kwoty najbliższe kwocie końcowej, będącej sumą kwot za 3 pierwsze Złote Serduszka 30. Finału WOŚP.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później, niż 7 dni od daty zakończenia Akcji.
 5. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych do wysyłki nagród za pośrednictwem portalu Facebook.
 6. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub wręczone osobiście przez pracowników Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia zwycięzców.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z niemożności opublikowania komentarza.

§5 Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Facebook.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://www.bio-gen.pl/
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z udziału w Akacji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Instagram, Facebook ani firmę z nimi związaną.
 6. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biogen@bio-gen.pl
 8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl