Aktualności i wydarzenia

OstriniaSTOP – zapowiedź nowego preparatu

 

Preparat do poprawy środowiska i zdrowotności kukurydzy

 

Zdrowa kukurydza to klucz do uzyskania rentowności uprawy. Omacnica prosowianka jest nie tylko insektem żerującym w kukurydzy obniżającym plonowanie, ale również stanowi wektor przenoszenia chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych. Ograniczenie występowania omacnicy jest priorytetem w osiągnięciu wydajnej uprawy.

Preparat OstriniaStop zawiera wyselekcjonowane bakterie i wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na liściach, łodygach i kolbach), stwarzając niekorzystne warunki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę. Wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez insekty.

Zastosowanie preparatu wpływa na ilość i jakość plonów kukurydzy.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl