Aktualności i wydarzenia

1 zł dla Schroniska w Korabiewicach – wesprzyj akcję!

Zapraszamy do wsparcia naszej akcji – za każde polubienie profilu BIO-GEN na Facebooku dajemy 1 zł dla Schroniska w Korabiewicach!

Startujemy z poziomu 1905 lajków (stan z dnia 16.09.2018, godz. 20.00).

 

Regulamin akcji “Viva Karma”

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem akcji pod nazwą: „Bio-Gen dla Korabek ” (dalej: „Akcja”) jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO- GEN Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów,  NIP: 7540336285, REGON: 004509580, KRS: 0000208021 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram oraz Facebook.
 3. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana czy wspierana przez właściciela serwisu Instagram lub Facebook. Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram i Facebook lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 7. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem strony internetowej www.bio-gen.pl
 8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji.
 9. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).
 10. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik Akcji (użytkownik facebooka, instagrama , nie będąca bootem ), może wysłać tylko jedno zgłoszenie, które opublikuje za pośrednictwem Facebook’a lub Instagrama.

§2 Przedmiot i czas trwania Akcji

 1. Przedmiotem Akcji jest zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane za zakup produktów potrzebnych do funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Korabiewicach (min karma, probiotyki itd).
 2. Darowizny o której mowa w ust. 5 poniżej dokona Bio-Gen Sp. z o.o. 1 Maja 26, 46-100 z siedzibą w Namysłowie
 3. Akcja rozpoczyna się dnia 16.09.2018 roku o godzinie 19:00 kończy się 2.11.2018 roku, o godz. 24:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji przed czasem bez wskazania przyczyny.
 4. Każde nowe polubienie fanpages firm Bio-Gen (od 1901 polubień) www.facebook.com/BioGenPolska/, to 1 zł przekazane przez firmę Bio-Gen  na min. remont boxów.

Każde poprawne zgłoszenie zdjęć w Akcji, to:

 • 3 złote za zgłoszenie zdjęcia z preparatem BIOGEN G, BIOGEN Kt,  BIOGEN P 30 g
 • 5 złotych za zgłoszenie zdjęcia z preparatem BIOGEN P 50 g ,
 • 10 zł złotych za zgłoszenie zdjęcia z preparatem  BIOGEN K 1 kg
 • 50 zł złotych za zgłoszenie zdjęcia z preparatem  BIOGEN K 5 kg, przekazane przez firmę Bio-Gen Sp. z o.o. na min. remont boxów w schronisku.

§3 Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook (ustawienia publiczne) i Instagram (ustawienia publiczne) którzy:
 2. Posiadają konto na portalu Facebook (ustawienie publiczne) lub Instagramie (ustawienia publiczne),
 3. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
 4. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Akcji. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 5. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia na http://www.bio-gen.pl/
 6. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Przebieg Akcji

 1. Każdy kto zrobi zdjęcie z Probiotykami firmy Bio-Gen i opublikuje je (jako zdjęcie publiczne) na swoim profilu na Facebook’u lub Instagramie z hastagami #bio_gen_polska i #BioGenKorabki bierze udział w Akcji.
 2. Za prawidłowe opublikowanie zdjęcia firma Bio-Gen Sp. z o.o. przekaże od 3 zł do 50 na zakupy dla schroniska, (patrz §2).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia wynikające z niemożności opublikowania zdjęcia.

§5 Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Akcji zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram oraz Facebook.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://www.bio-gen.pl/
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z udziału w Akacji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Instagram, Facebook ani firmę z nimi związaną.
 6. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail:
 8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl