Oferta dla rolników Preparaty dla gleby i roślin

KRIO-FLOR

Preparat zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki.

Dostępny w opakowaniach

1 L5 L

Opis preparatu

KRIO-FLOR służy do ochrony roślin przed okresowymi przymrozkami. Jego stosowanie wpływa na zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów, ograniczając tym samym szkody powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach sadowniczych i jagodnikach. Za wysoką skuteczność preparatu KRIO-FLOR odpowiada odpowiednio dobrana kompozycja krioprotektantów, które działają w sposób addytywny uzupełniając się wzajemnie.

Krioprotektanty I-go typu powodują zagęszczenie soku komórkowego poprzez kontrolowaną, łagodną dehydratację (odwodnienie) komórek chronionej rośliny. Tym samym obniżają temperaturę krzepnięcia soku komórkowego i ograniczają prawdopodobieństwo mechanicznych uszkodzeń tkanek roślinnych przez tworzące się wewnątrz komórek, przy ujemnych temperaturach kryształki lodu. Woda wydostająca się na zewnątrz roślin wchodzi w kontakt z krioprotektantami II-go typu co powoduje stopniowe wydzielanie ciepła, zapewniając roślinie dodatkową ochronę.

Stosowanie preparatu KRIO-FLOR nie wymaga karencji i prewencji, co czyni go całkowicie bezpiecznym dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Skład i działanie

Krioprotektanty o wysokiej skuteczności.

Dawkowanie i sposób stosowania

W celu zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniami należy je dokładnie opryskać 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem odpowiednią ilością preparatu, rozcieńczonym w 500 litrach wody na 1 hektar.

Jeżeli z uzasadnionych powodów zużycie cieczy musi być większe niż 500 litrów na 1 hektar, ilość preparatu KRIO-FLOR należy proporcjonalnie zwiększyć.

Przed wlaniem preparatu do napełnionego opryskiwacza należy nim przed otwarciem kilkakrotnie wstrząsnąć, co zlikwiduje ewentualne rozwarstwienie cieczy.

W czasie wlewania preparatu opryskiwacz musi mieć uruchomione mieszadło.

Nie należy mieszać KRIO-FLOR-u z innymi preparatami.

Wymagana ilość preparatu KRIO-FLOR w 500 litrach wody na 1 hektar w zależności od wielkości przymrozków:

Skuteczność ochronna
w %
Temperatura
oC
Ilość preparatu KRIO-FLOR
27 do 43% -9C 2,1 litra
31 do 51% -8C 1,8 litra
40 do 60% -7C 1,6 litra
48 do 65% -6C 1,4 litra
51 do 68% -5C 1,3 litra
64 do 76% -4C 1,2 litra
70 do 78% -3C 1,0 litr
80 do 84% -2C 0,9 litra
83 do 87% -1C 0,8 litra

Dawkowanie zależy od wysokości spodziewanego przymrozku i wynosi od 0,8 do 2,1 litra na 1 ha chronionej uprawy. Warunkiem skuteczności aplikacji preparatem KRIO-FLOR jest jej wykonanie od 4 do 24 godzin przed spodziewanym przymrozkiem w temperaturze fizjologicznej, tj. w takiej, przy której zachowane są jeszcze w pełni funkcje życiowe roślin.

Efekty stosowania

O skuteczności ochronnej preparatu decyduje termin wykonania zabiegu oraz dobór jego dawki zależnej od wielkości spodziewanego przymrozku. Niewłaściwe ustalenie temperatury, a co za tym idzie, również i dawki preparatu, bardzo poważnie ogranicza skuteczność ochronną preparatu, a w skrajnych przypadkach całkowicie ją wyklucza.

Wpływ dawki preparatu KRIO-FLOR na mrozoodporność wybranych roślin:

Wybrany przykładowo
gatunek roślin
Temperatura -6o C Temperatura -7o C
Zastosowana dawka
preparatu
Zastosowana dawka
preparatu
1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7
Jabłoń kwiaty 6% 25% 64% 64% 3% 17% 56% 55%
Jabłoń zawiązki 1% 20% 48% 48% 0% 2% 40% 40%
Wiśnie kwiaty 7% 30% 65% 63% 3% 19% 60% 59%
Porzeczka czarna
kwiaty
3% 21% 63% 63% 0% 13% 54% 53%

Krioprotektanty można podzielić na trzy grupy: krioprotektanty penetrujące – zdolne do przenikania przez błonę komórkową, takie które zdolności tej nie posiadają oraz te które mają zdolności penetrujące tylko w określonych warunkach.

Komórki poddane wolnemu schładzaniu z udziałem pewnych protektantów nie przenikających ulegają dość silnej (ale kontrolowanej) dehydratacji, w wyniku czego na drodze osmozy następuje przepływ wody z komórki do otoczenia (na zewnątrz rośliny). Utrata wody w komórce jest krytycznym momentem w zamarzaniu. Zmniejsza ona prawdopodobieństwo powstawania wewnątrz komórek kryształów lodu, które rozrastając się niszczą jej struktury. Po kontakcie przemieszczonej na zewnątrz wody z innym – charakteryzującym się silnym i uporczywym przechadzaniem – krioprotektantem nieprzenikającym, wydzielane zostaje stopniowo ciepło, zapewniające dodatkowo dalszy efekt ochronny dla rośliny.

 

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
26-300 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl