BIO-GEN, ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów

+48 77 445 59 04

biogen@bio-gen.pl

Utylizatory nieczystości

Preparaty serii BIOSAN opracowane zostały przez nasze Przedsiębiorstwo w ramach realizacji projektu celowego dla Komitetu Badań Naukowych. Są wszechstronnie przebadane i przetestowane przez placówki naukowo-badawcze. Były i są przedmiotem wielu publikacji, a także krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Preparaty serii BIOSAN zbudowane sa z kompozytu mikrobiologicznego oraz startera - pożywki rozruchowej umożliwiajacej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzacych kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.

Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego oraz starterów, uwzgledniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczenstwa, zwiazane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji preparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej, wysokiej skutecznosci działania.

Więcej informacji

 

Biosan KZ 2000

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściołowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków, zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz ujęć wody pitnej.

Więcej informacji

Biosan P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami, a także w innych obiektach o podobnej uciążliwości.

Więcej informacji

Biosan GS

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z głębokimi ściółkami, a także innych o podobnej uciążliwości.

Więcej informacji