BIO-GEN, ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów

+48 77 445 59 04

biogen@bio-gen.pl

Seria preparatów Rhizobium

Seria preparatów Rhizobium do zaprawiania nasion roślin bobowatych. Zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych charakterystyczny dla danego gatunku roślin.


Seria preparatów Rhizobium - stowrzona dla roślin bobowatych
takich jak:

  • Koniczyna (Rhizobium Trifolium),
  • Seradela (Rhizobium Ornitophus),
  • Lucerna (Rhizobium Medicago),
  • Łubin (Rhizobium Lupinus),
  • Wyka (Rhizobium Vicia),
  • Groch (Rhizobium Pisum),
  • Soja (Rhizobium Glycin),
  • Bobik (Rizobium Vicia),
  • Fasola (Rhizobium Phaseolus), itd.

Opis preparatu:

Preparat Rhizobium zawiera czysty liofilizowany szczep bakterii brodawkowych charakterystyczny dla danego gatunku roślin bobowatych. Koncentracja bakterii wynosi w preparacie min. 109, co jest najwyższą koncentracją bakterii dla roślin bobowatych dostępnych na rynku.

Bakterie produkowane są w sposób gwarantujący wysoką żywotność i koncentrację bakterii, dzięki czemu preparat jest stabilny oraz pozwala na uzyskanie pożądanego efektu z zachowaniem powtarzalności. Dostępne na rynku inokulanty zawierają znacznie niższą koncentrację mikroorganizmów, jak również nie są stabilizowane w sposób gwarantujący działanie preparatu.

Regularne stosowanie preparatu Rhizobium w zaprawianiu nasion, poprawia nie tylko plonowanie roślin, ale również wzbogaci glebę o azot i inne produkty metabolizmu bakterii preparatu Rhizobium, powodując tym samym wzrost żyzności gleby.

 
rhizobium
 

Sposób stosowania:

0,1 kg Rhizobium/ilość materiału siewnego przeznaczoną na 1 ha powierzchni uprawy.

Zaprawianie nasion w mieszalnikach:
Wyliczoną ilość materiału siewnego na 1 ha delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Do mieszalnika wsypać odpowiednio wyliczoną i zważoną ilość preparatu - 0,1 kg i wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

Podlewanie:
Rozcieńczyć preparat 0,1 kg/0,5 l wody i nanieść na materiał siewny, przeznaczony na 1 ha uprawy w formie oprysku drobnokroplistego. Materiał siewny zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.