BIO-GEN, ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów

+48 77 445 59 04

biogen@bio-gen.pl

Nagrody i wyróżnienia

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. jest wielokrotnym laureatem targów rolniczych, zdobywcą wielu nagród w kraju i za granicą.

Poniżej przedstawiamy niewielką część nagród, certyfikatów, dyplomów zdobytych przez naszą firmę w okresie
kilku ostatnich lat: