BIO-GEN, ul. 1 Maja 26, 46-100 Namysłów

+48 77 445 59 04

biogen@bio-gen.pl

Preparaty BIOSAN - badania

Zmiany stężenia amoniaku ppm/dm3 na fermie drobiu liczącej 20 000 szt. Badania przeprowadzone przez profesora Adama Latałę w 2000 roku.

 

badania

Wnioski:
Zastosowanie preparatu BIOSAN GS pozwoliło na redukcję amoniaku, który działa toksycznie i drażniąco na układ pokarmowy zwierząt.


Efekt zastosowania mikrobiologicznego preparatu BIOSAN GS na hodowlę brojlerów
(Iwańczuk-Czernik i in. Polish Journal of Natural Sciences, Olsztyn 2007).

 

badania

Wnioski:
Zastosowanie preparatu miało istotny wpływ na zwiększenie masy ciała brojlerów. Średnia masa ciała po 6 tygodniach była o ok. 100 g wyższa niż w przypadku kontroli.


Zobacz preparaty BIOSAN